Bredband Väster E22


Varför Bredband?

Varför bredband?

Bredband på landsbygden är minst lika viktigt som i städer. Därför arbetar vi för att alla skall få möjlighet till riktigt bredband via optofiberkabel.

 

Vårt Mål

Ett optofibernät som når ut till hela kommunens landsbygd och som når fram till skolor, fritidsanläggningar, företag och din bostad.

Varför bredband?

 

·         Den gamla teletekniken med kopparkablar håller inte måttet för framtidens kommunikationskrav.

·         Kopparnätet kommer att avvecklas så telefon och ADSL-förbindelser påverkas.

·         Bredband är ett måste för en levande landsbygd. Företag och föreningar kan inte fungera utan riktigt bredband. Ungdomar kommer inte att stanna kvar om de inte har samma möjligheter till IT-kommunikation.

·         Skolor måste fungera lika bra på landsbygden som i staden. Eleverna måste ha samma möjligheter till datoranvändning.

·         Camping o fritidsanläggningar får flera gäster om det finns riktigt bredband.

·         Hemsjukvården kommer i framtiden att kräva bredband för att kunna stödja vårdtagare som bor kvar i sina hem.

·         Jobba hemifrån, kontakter med bank och myndigheter kräver bredband för att fungera.

·         Hänga med i utvecklingen inom IT, HDTV och telefon

 

Varför optofibernät?

 

·         Mobilt bredband typ 4G kräver optofiberkabel fram till masterna, samt stor förtätning av antalet master. Kan i framtiden vara ett komplement i städer och utefter större vägar. Samt för mobila utrustningar.

·         Kapaciteten i optofibernät är närmast oändligt.

·         Dåligt väder påverkar inte driften av ett optofibernät.

·         Avlysning av optofibernät är näst intill omöjligt.

 

Svaren på varför kan bli hur många som helst.

Bredband Väster E22

Webb ansvarig: Östen Johansson klicka för E-post    Uppladdad: 2012-06-09